Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov >>

Društvo Baška dediščina

DRUŠTVO BAŠKA DEDIŠČINA

Društvo torej ne skrbi le za ohranjanje dediščine, ampak tudi za ohranjanje same skupnosti. S svojo dejavnostjo mu je že uspelo obogatiti etnološki in turistični zemljevid Slovenije. Vodniki društva že sprejemajo šolske in druge skupine. Dodana vrednost ogledom je kovanje v živo v Jakovi kovačiji. To pa je prav gotovo priložnost za sedanje rodove, ki spoznavajo, da dediščina ni le nekaj preživetega, ampak je zanimiva in dragocena. Njeno umeščanje v sedanji čas bo morda že kmalu  priložnost za  preživetje vsaj kakšne družine

 

Predstavitev

Društvo Baška dediščina od leta 2005 deluje na območju gornjega dela Baške grape od Petrovega Brda do Grahovega ob Bači. Logotip društva je zibelka, ki simbolizira  medgeneracijsko povezanost in prenašanje tradicije iz rod v rod. Ustanovljeno je bilo z namenom ohranjanja naravne in kulturne dediščine, njune promocije, spodbujanja lokalnih raziskav, strokovnega izpopolnjevanja članov in ozaveščanja lokalnega prebivalstva o pomenu dediščine.

Društvo je v devetih letih delovanja prepričalo lokalno prebivalstvo, da je zapuščina njihovih prednikov dar preteklosti in da je lahko pomemben faktor povezovanja in druženja. S svojo široko paleto delovanja mu je to odlično uspelo. Dokazalo je, da postaja dediščina vedno bolj zanimiva tudi za modernega človeka. Prav zato je vedno bolj prepoznavno tudi izven meja Baške grape in občine Tolmin.

Poseben poudarek namenja tehniški dediščini, za katero je celo lokalna muzejska stroka priznala, da je bila v Baški grapi skoraj pozabljena. Počasi, a vztrajno obnavlja in vzdržuje Vetrovalno napravo predora Bukovo na Koritnici (še edina  te vrste v Evropi), Prangarjev mlin z žago venecijanko (v vasi Znojile) in Jakovo kovačijo (v vasi Kuk). Vsi trije objekti imajo status tehniškega spomenika lokalnega pomena. Razglasitev slednjih dveh je leta 2005 doseglo društvo, vetrovalna je ob prevzemu ta status že imela. Pri tem je sodelovalo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica in s Tehniškim muzejem Slovenije. Ob njihovi  strokovni podpori in z naklonjenostjo Občine Tolmin je leta 2006 zamenjalo streho Prangarjevega mlina, 2007 pod nad strojnico in opaž, 2010 pa streho Jakove kovačije. V proces ohranjanja tehnične dediščine vključuje tudi lokalno prebivalstvo, ki mu daruje ali zaupa v hrambo staro opremo in orodje. Zaenkrat jih  hrani v Cvekovem skednju v Podbrdu, ki  ga je najelo za ta namen.  

Uhodilo je nekatere stare poti v okolici Podbrda (pot »skoz Burkl'ce«, pot k Pringlcovi vodi, pot mimo kamnitega mostu do Ave, Volfovo pot), vzpostavlja tudi nove. Kot partner v projektu »Mreža tematskih poti na območju LAS – Po poteh baške dediščine« je 2009 postavilo info table na odcepu geološke poti  od Ruta do Stržišč. V letu 2012 je v sodelovanju s številnimi partnerji s Cerkljanskega prvič povabilo na Bevkov pohod iz Hudajužne v Zakojco v okviru tridnevne prireditve Bevkovi dnevi. S sofinanciranjem Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Občine Tolmin ter v sodelovanju s številnimi partnerji je na Grahovem ob Bači  in na Koritnici leta 2012 nastal doslej največji projekt društva, Tematska pot Na svoji zemlji, edina filmska tematska pot v Sloveniji.

Društvo se je uspešno spopadlo tudi z nesnovno dediščino. Dragoceno poglavje tega sklopa je obujanje vaških praznikov: sv. Lamberta v Rutu (2007 in 2008), Stržiškarskega sejma v Stržiščah v sodelovanju s KS Stržišče (od leta 2006 dalje) in Paslejdn´ce na Bači pri Podbrdu (od leta 2007 dalje). Raziskuje šege, legende, praznovanja, stare običaje, znanja in dognanja že tradicionalno prenaša obiskovalcem na svojih prireditvah. Obudilo je spomin na pomembne osebnosti in kulturne dogodke: na Petrovem Brdu je postavilo obeležje rodoljubu, duhovniku Janezu Volfu, v Podbrdu spominsko ploščo leta 1897 ustanovljenemu  bralnemu društvu »Gorska vila«, na Bači pri Podbrdu pa »Pomnik hribovskim materam« (slika iz peska slikarke Stanke Golob). Spodbudilo je  delavnico izdelave cvetnonedeljskega šopa zelenja, ki mu v trinajstih vaseh gornjega dela Baške grape pravijo pusl. V letu 2013 je doseglo vpis pusla v Register žive kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo RS. V pripravi ima tudi brošuro o izdelavi cvetnonedeljskih šopov zelenja v Baški grapi.

Tradicionalne prireditve društva:

pred cvetno nedeljo: delavnica izdelave cvetnonedeljskih »puslov« Podbrdo); maj: sv.                           maša v spomin na Jenaza Volfa (Perovo Brdo - Robarjev grič); junij: osrednja  prireditev Odmevi dediščine (Znojile, Kuk, Koritnica). Za izvedbo prireditve je v letih 2010 in 2012 prejelo sredstva iz projekta »Podpora prireditvam NVO na območju LAS«, sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj  podeželja. avgust: v sodelovanju s KS Stržišče: »Stržiškarski sejem«; september, oktober: v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in Festivala  pohodništva: Bevkov pohod, Dnevi pohodništva Bohinj – pohod »Na  most po ost«,  pohod po Tematski poti Na svoji zemlji; november:  vaški praznik Paslejdn'ca na Bači pri Podbrdu ;

Društvo je v času svojega delovanja postavilo več razstav: na Kmečkem prazniku v Tolminu: Življenje hribovcev nekoč (2006), Od zrna do kruha (2007), Spravilo in obdelava lesa nekoč (2009), Vaške mlekarne nekoč - Bača pri Podbrdu (2013); »Moj pusl je ta leps«: razstava slovenskih cvetnonedeljskih butar (Podbrdo, 2008); Stara planinska oprema in knjižna dela Dušana Jelinčiča (Podbrdo, 2009), Mlini na Ravtarskem potoku nekoč (Prangarjev mlin, 2009, 2010).

Društvo skrbi za razširjanje znanja s predstavitvijo filmov in dokumentarnih knjig, sodelovalo v radijskih oddajah, povezanih z Baško grapo in dediščino, predavanji. Filmi: skrbniki projekta »Filmi na tirih« - filmi o Bohinjski progi (2006), Ivan Merljak: Sledi pričakovanj (2007), Naklo d.o.o.: Idrijska železnica (2014); knjige:  Baški zbornik (2006), Ervin Sorč: Skrivnosti Bohinjskega predora (2006), Borut Rutar: Iz primorske epopeje (2007);  radijske oddaje: Sledi časa, Po železnici preko Jesenic v Trst, Plesat me pelji, …; predavanja: Marjeta Keršič Svetel: Naravna in kulturna dediščina kot razvojni vir (2007), Silvo Torkar: O priimkih v Baški grapi (2008); Matjaž Marušič: O železnicah v Švici; Mladen Bogić: Sprehod skozi  Slovenski železniški muzej;

Društvo Baška dediščina je odprto za različna sodelovanja. Svoje delovanje  predstavlja  in promovira Baško grapo na stojnicah in prireditvah izven območja svojega delovanja: na dvodnevni prireditvi DEMO v Davči (2008); na prireditvi »Posočje se predstavi« v Kopru (2010); na 1. in 3. Festivalu nevladnih organizacij Severne Primorske: Ajdovščina 2010 in Tolmin 2012; na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani (2013, 2014); na prireditvi »Poletje pod Kojco« v Zakojci (2012, 2013); ob zaključku projekta »Podpora prireditvam na območju LAS - Podpri« v Cerknem (2013), na Festivalu Grapar v Podbrdu (2013), INFO središče TNP Triglavska roža Bled: promocijska predstavitev (2013); na 9. mednarodnem festivalu Kino otok v Izoli (2013): na 1. festivalu cvetnonedeljskih butar v Zgornjih Palovčah (2014);

Društvo sodeluje z Osnovno šolo Podbrdo: tehniški dan na objektih tehniške dediščine (2006 in 2013); pomoč na delavnicah:  priprava starih jedi in priprava knjižice starih receptov »Kar mat' je učila  lično posnet« (2008), pri projektu »Turizmu pomaga lastna glava (2007, 2012, 2013 ), Evropska vas (2009); 

Promocija delovanja društva in Baške grape teče preko spleta, številnih objav v časopisih in  revijah, številnih radijskih oddaj, na televizijah in  tiskovnih konferencah.

Društvo je aktivni član Zveze organizacij za tehnično kulturo Tolmin, Turistične zveze Gornjega Posočja, Turistične zveze Slovenije, NVO BIT Planota, LTO Sotočje Tolmin.

Društvo  je od leta 2012 vključeno v Vpisnik prostovoljnih organizacij v RS.

Priznanja, ki jih je prejelo društvo potrjujejo, da je njegova pot prava: Murkova listina (leta 2006), priznanja za NAJ NVO 2010, NAJ NVO 2012 in NAJ NVO 2013 v Upravni enoti Tolmin po izboru strokovne komisije in priznanje za NAJ NVO v Upravi enoti Tolmin po izboru javnosti 2014, 28.9.2014  pa bo društvo prejelo priznanje Naša Slovenija 2014 (podeljuje Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURA-NATURA.SI bo letos že petič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo blizu 50 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva. Na dosedanje štiri razpise smo prejeli več kot 200 nominacij). Priznanja NAŠA SLOVENIJA niso denarna nagrada, ampak spoštljiva pozornost trajne vrednosti.

 

DRUŠTVO BAŠKA DEDIŠČINA, januar 2016 

Društva Baška dediščina deluje od leta 2005, ko je  začelo  pisati  zgodbo svojega delovanja v gornjem delu Baške grape od Petrovega Brda do Grahovega ob Bači. Takrat so trije zagnanci potrkali na vrata tehniške dediščine. Danes društvo upravlja in zadnja leta večinoma prostovoljno obnavlja že tri tehniške spomenike lokalnega pomena: Prangarjev mlin z žago venecijanko, Jakovo kovačijo in vetrovalno napravo železniškega predora Bukovo, edino še ohranjeno te vrste v Evropi.

Zanimive povezave išče tudi v tolmunu nesnovne dediščine, zlasti  pri obujanju vaških praznikov, starih običajev, znanj in dognanj in jih sestavlja v mozaik novega znanja o zgodovini in dediščini Baške grape.

Društvo deluje v prepričanju, da dediščina ni le nekaj preživetega, ampak da z ustvarjanjem novih turističnih produktov postaja zanimiva in dragocena tudi sedanjim in bodočim rodovom. Zato pušča za seboj trajnostne sledi: spominsko znamenje in info tablo duhovniku Janezu Volfu na Robarjevem griču, spominsko ploščo Bralnemu društvu Gorska vila v starem podbrškem jedru, pomnik hribovskim materam na Bači pri Podbrdu, info tablo  Baška grapa v prvi svetovni vojni v Podbrdu, dokumentarni film »Vetrovalna«. V Register žive kulturne dediščine Slovenije je vpisalo cvetnonedeljski šop zelenja - »pusl«. Uhodilo je nekatere stare poti v okolici Podbrda, s sofinanciranjem Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Občine Tolmin in  številnih partnerjev je leta 2012 na Grahovem ob Bači  in  Koritnici realiziralo svoj  največji projekt, Tematsko pot Na svoji zemlji. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami ga je lani nadgradilo s turističnim programom »Selfie na svoji zemlji«. Javnost izobražuje tudi s predstavitvijo filmov, s predavanji, časopisnimi objavami in s sodelovanjem v radijskih in TV oddajah. Svojo zgodbo počasi,  a vztrajno nadgrajuje z zbiranjem gradiva in spominov o bivši Tovarni volnenih izdelkov »Bača« Podbrdo in nekdanjega kina v Podbrdu.

 

Kot aktivni član prepleta povezovalne niti z Zvezo organizacij za tehnično kulturo Tolmin, Turistično zvezo Gornjega Posočja, Turistično zvezo Slovenije, z Ustanovo  Fundacija BIT Planota, LTO-jem Posočje Tolmin Kobarid, Tolminskim in Cerkljanskim muzejem ter Slovenskim etnografskim muzejem v Ljubljani. Od leta 2014 je član LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014 – 2020. Z naklonjenostjo  sledijo njegovemu  delu Občina  Tolmin in vseh pet krajevnih skupnosti, kjer deluje. Že več let plete povezovalne niti tudi k sosednjim društvom s področja dediščine, v Davčo, Zakojco, Železnike in v Bohinjsko Bistrico.  Korak naprej v povezovanju in mreženju je društvu uspel konec leta 2015, ko je postalo član strokovnega odbora pri Železniškem muzeju Slovenskih železnic, v katerega je vključenih še šest društev, ljubiteljev železniške tehniške dediščine s širšega slovenskega prostora.

Članom društva dajejo zagon za delo tudi številne nagrade: Murkova listina 2007, priznanje za NAJ NVO 2010, 2012 in 2013 v Upravni enoti Tolmin po izboru strokovne komisije, za NAJ NVO 2014 v Upravi enoti Tolmin po izboru javnosti, Naša Slovenija 2014, bronasti znak Turistične zveze Slovenije 2015. V januarju letos (2016) je tematska pot Na svoji zemlji prejela priznanje za NAJ regijsko pot 2015 na območju Zavoda za gozdove Slovenije Območne enote Tolmin. Podelitvi so prisostvovali tudi krajani naše krajevne skupnosti, kjer se pot v celoti nahaja. Stkana ni le na trdih temeljih ustvarjalcev istoimenskega filma, ampak tudi na spominih krajanov. Ti od začetka ponosno sodelujejo pri njeni promociji. Zato so z veseljem pritrdili Društvu Baška dediščina, da je priznanje namenjeno tudi njim. Pot je popestrila kvaliteto življenja v krajevni skupnosti, saj jo že obiskujejo turisti, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas. Društvo Baška dediščina skozi leto ponuja zanimive spremljevalne dogodke, v oktobru pa največjega,  pohod po tematski poti Na svoji zemlji.

Društvo Baška dediščina je že s promocijo tehniške dediščine in z vzpostavitvijo tematske poti Na svoji zemlji zapolnilo belo liso na turističnem zemljevidu Baške grape, s prejemom priznanja pa je Baško grapo in našo krajevno skupnost utrdila na turističnem zemljevidu Slovenije. 

 


Odmevi dediščine 2014

Datum prireditve: 15.06.2014

ODMEVI DEDIŠČINE 2014

Praznovanje 100 - letnice izgradnje vetrovalne naprave pri predoru Bukovo

IZJAVA ZA JAVNOST

V okviru osrednje prireditve Odmevi dediščine bo letos potekalo več manjših prireditev (dokumentarni filmski večeri, predavanja, premiera dokumentarnega filma o vetrovalni napravi, odkritje spominske plošče), ki bodo posvečene praznovanju 100 - letnice izgradnje vetrovalne naprave pri predoru Bukovo, edine še ohranjene te vrste v Evropi. 

15. junija 2014 od 14 ure dalje. že   

Odmevi dediščine 2014 - Predstavitev dokumentarnih oddaj o Idrijski železnici

Datum prireditve: 24.06.2014

Ob 100 – letnici izgradnje vetrovalne naprave predora Bukovo

in  100 – letnici pričetka prve sv. vojne

 

v  torek, 24. 6. 2014 ob 19.30 uri

v gasilski dom  PGD Podbrdo

 

 PREDSTAVITEV DOKUMENTARNIH ODDAJ

»IDRIJSKA ŽELEZNICA«

 

v produkciji televizije TV Lep Logatec,

 izdajatelj Naklo d.o.o.

 

Gostje:

novinar Bojan Leskovec,  dr. Milan Trobič, Primož Godina

 

Predstavili nam bodo popolnoma pozabljen in skrit del slovenske kulturne dediščine iz prve sv. vojne.

 

INFO: 041 601 248, drustvobaskadediscina@gmail.com


Društvo Baška dediščina bo v letošnjem letu v okviru nedavno izpeljane osrednje prireditve Odmevi dediščine pripravila še tri dogodke. Vsi bodo posvečeni 100-letnici izgradnje vetrovalne naprave predora Bukovo, za katero društvo skrbi.  Že 24. junija vabi v gasilski dom v Podbrdo na dokumentarni večer, ki bo posvečen tudi 100-letnici začetka prve svetovne vojne.  Predvajali bodo dokumentarno oddajo »Idrijska železnica«, posneto v produkciji televizije TV Lep Logatec, pod izdajatelja pa se je podpisalo Naklo d.o.o. Gostje,   novinar Bojan Leskovec, dr. Milan Trobič in Primož Godina,  nam bodo predstavili popolnoma pozabljen in skrit del slovenske kulturne dediščine iz prve svetovne vojne.  

Stržiškarski sejem

Datum prireditve: 10.08.2014

Stržišče pod Črno prstjo (Baška grapa)

Etnološka prireditev v spomin na nekdanji Stržiškarski sejem z obujanjem starih običajev, domačega narečja itd.

Stržišče 28, 5243 Podbrdo
gsm 041 601 248
http://drustvobaskadediscina.nvoplanota.si

Odmevi dediščine 2014 - odkritje spominske plošče ob 100-letnici Vetrovalne naprave predora Buko

Datum prireditve: 14.09.2014

Društvo Baška dediščina vabi 


s obeležujemo 100 - letnico izgradnje vetrovalne naprave predora Bukovo na Koritnici v Baški grapi.  

Praznovali jo bomo z odkritjem spominskega obeležja.


Vetrovalna naprava predora Bukovo je v kamen ujeta  zgradba ob predoru, ki je delovala od  1914. do 1972. leta, ko so prenehale voziti parne lokomotive.  V svojem drobovju skriva ogromen ventilator, ki je skozi obzidano železno konstrukcijo pihal v predor zrak in odpihoval ogromne količine dima. Naprava je edina še ohranjena te vrste v Evropi.


Program:

pozdravi gostov,
odkritje obeležja,
etnološko glasbeni program

POHOD PO BEVKOVI POTI

Datum prireditve: 21.09.2014

FESTIVAL POHODNIŠTVA 2014

 

POHOD PO BEVKOVI POTI: nedelja, 21. 9. 2014

Pohod iz Cerknega in Hudajužne v Zakojco

 

ZBIRNO MESTO: 8.00, TIC Cerkno in 9.30, Avtobusna postaja Hudajužna

TRAJANJE POHODA: 4-5 ure (iz Cerknega), 1 ura (iz Hudajužne)

TEŽAVNOST: srednje zahtevno (iz Cerknega), nezahtevno ( iz Hudajužne)

OPREMA: pohodniška obleka in obutev, pijača in hrana iz nahrbtnika

CENA: brezplačno

KONTAKT: prijave na info@turizem-cerkno.si, tel. 05 37 34 645, LTO Laufar Cerkno (Gašper Uršič) ali alenka.zgaga@gmail.com, tel. 041 601 248, Društvo Baška dediščina (Alenka Zgaga)

 

 

HIKE ALONG THE “FRANCE BEVK TRAIL”: Sunday, 21 September 2014

Hike from Cerkno and Hudajužna in Zakojca

 

MEETING PLACE: 8.00 a.m., TIC Cerkno and 09.30 a.m., Bus station Hudajužna

DURATION: 4-5 hours (from Cerkno), 1 hour (from Hudajužna village)

DIFFICULTY: easy to moderate (from Cerkno), easy (from Hudajužna village)

EQUIPMENT: hiking clothes and footwear, knapsack drink and food

PRICE: free

CONTACT: info@turizem-cerkno.si, +386(0)5 37 34 645, LTO Laufar Cerkno (Gašper Uršič) or alenka.zgaga@gmail.com, +386(0)41 601 248, Društvo Baška dediščina (Alenka Zgaga)

 

 

 

WANDERUNG AUF DEM FRANCE BEVK-WEG: Sonntag, 21.9.2014

 

Wanderung von Cerkno und Hudajužna in Zakojca

 

Treffpunkt: 8.00 Uhr, TIC Cerkno und 09.30 Uhr, vor der Bushaltestelle in Hudajužna

Ausflugsdauer: 4 – 5 Stunden (Cerkno), 1 Stunde (Hudajužna)

Schwierigkeit: leicht – mittelschwer (Cerkno), leicht (Hudajužna)

Ausrüstung: Wanderbekleidung und Wanderschuhe, Verpflegung aus dem Rucksack

Preis: kostenlos

Kontakt: info@turizem-cerkno.si, +386 (0)5 37 34 645, LTO Laufar Cerkno (Gašper Uršič) oder alenka.zgaga@gmail.com, +386 (0)41 601 248, Društvo Baška dediščina (Alenka Zgaga)

 

 

 

ESCURSIONE LUNGO IL SENTIERO DI FRANCE BEVK: Domenica, 21.9.2014

 

Camminata da Cerkno e Hudajužna a Zakojca

 

PUNTO D’INCONTRO: 8.00 TIC Cerkno o 09.30 stazione degli autobus Hudajužna

DURATA DELL'ESCURSIONE: 4-5 ore dal Cerkno, 1 ora dal Hudajužna

DIFFICOLTA: facile / media (Cerkno), facile (Hudajužna)

EQUIPAGGIAMENTO: vestiti e scarpe da camminare, bevande e cibo dal sacco

COSTO: gratuito

CONTATTO: info@turizem-cerkno.si, +386 (0)5 37 34 645, LTO Laufar Cerkno (Gašper Uršič) o alenka.zgaga@gmail.com, +386 (0)41 601 248 Društvo Baška dediščina (Alenka Zgaga)