Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov >>

Vloga TZS pri razvoju

Turistična zveza Slovenije bo skupaj z javnim in zasebnim sektorjem in v sodelovanju z državnimi organi delovala na sooblikovanju sodobnega, učinkovitega in kakovostnega razvoja slovenskega turizma. V ta namen se zavzema:

- da se strategija slovenskega turizma učinkovito spreminja iz strategije predvidevanj in želja v strategijo dejanj in napredka;

- da vlada RS vsako leto pripravi novim spoznanjem ter spremembam v turizmu prilagojeno, sodobno, realno in angažirano turistično politiko, ki bo izhajala iz strategije in zagotavljala hitrejšo rast turizma od evropskega povprečja in omogočala, da se tudi pri deviznem prilivu razlika med nami in razvitejšimi turističnimi destinacijami zmanjšuje; turistična politika naj povezuje razvoj gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, ki sooblikujejo turistično ponudbo in zagotavlja pogoje delovanja TDO;

- da se zakon o pospeševanju turizma dopolni v skladu z usmeritvami strategije razvoja slovenskega turizma;

- da sooblikujemo pri snovanju in uresničevanju različnih oblik povezovanja in koordinacije nosilcev turistične ponudbe pri nastajanju razvojnih programov turizma v občinah in regijah, izvajanju turistične zakonodaje in podzakonskih aktov na državni ravni;

- da se posebno pozornost nameni turizmu na podeželju in v ta namen jasneje opredelili strategijo razvoja turizma na podeželju, upoštevajoč možnosti celostnega razvoja podeželja (vinske turistične ceste, turizem v gozdnem prostoru in drugo); v pogojih, ki jih opredeljuje Evropska unija;

- da posebno pozornost nameni vsem posebnim segmentom turizma: kongresnemu, nakupovalnemu, poslovnemu in nautičnemu, razvoju igralništva kot turistične zabavne dejavnosti, razvoju jamskega, kulturnega, športnega, planinskega, lovskega, ribiškega, verskega in še vsem drugim vrstam turizma;

- da se z novimi vsebinami širi in bogati dodatna turistična ponudba povezana s temeljnimi značilnostmi okolja;

- da turistično ponudbo stalno bogatimo z ustvarjalnostjo kulture, z dediščino, zgodovino, športom, kulinariko in vini, naravnimi vrednotami ter drugimi značilnostmi naše avtohtone in izvirne ponudbe;

- da vso pozornost namenjamo ekoturizmu in s tem varovanju okolja kot temeljnega pogoja za turistični razvoj in vzpostavljamo v vseh okoljih ravnotežje med zakonitostmi narave in možnostmi turizma; pomembno je pri tem uveljavljati spoznanje, da je največji okoljski izziv turizmu uravnoteženje ekonomskega in okoljskega stebra trajnostnega razvoja ter, da dobro voden turizem lahko pomaga varovati okolje ter povečuje verjetnost ustvarjanja socialne varnosti v lokalnih skupnostih;

- da se zavzemamo za razvoj naravnih in krajinskih parkov in drugih zaščitenih območij kot posebnega okolja za razvoj turizma;

- da država (zlasti vlada) vodi aktivno turistično politiko in z ukrepi ekonomskega sistema in gospodarske politike spodbuja in usmerja razvoj na področjih, kjer zaostajamo (infrastruktura, urejanje prostora, žičnice, prenočitvene zmogljivosti, sobodajalstvo, kolesarske steze, pešpoti, mladinski turizem itd.); da pristojni zagotovijo prenovo in razvoj nekdaj uveljavljenih in znanih turističnih objektov in gradov; da obstoječe in nove hotele programsko povezujemo v uveljavljene mednarodne verige;

- da pospešeno nadaljujemo z razvojem gorsko turističnih centrov in posodobitvijo in razvojem kakovosti njihove ponudbe v obdobju celega leta;

- da z zainteresiranimi nosilci turistične ponudbe oblikujemo in uresničujemo projekt dopustovanja domačega gosta, upoštevajoč ekonomske, socialne in druge pogoje ter zanj zagotovimo primerno promocijo in vztrajamo, da na tem področju delujejo povezano in organizirano vsi partnerji v slovenskem turizmu;

- da promocija turistične ponudbe ne bo pomenila le stroška, temveč da postane del razvoja turizma; po vsebini naj bo sodobnejša, prilagojena tržiščem in ciljem turističnega razvoja; za njeno izvajanje je treba zagotoviti primerno raven strokovnosti, sodelovanja zainteresiranih in več sredstev (najmanj 1,5 odstotka deviznega priliva od turizma);

- da v turizmu spodbujamo in zagotavljamo višjo raven znanja in raziskovalno delo, znanstvene in strokovne analize, inovativnost, strokovnost in podjetništvo kot temelje uspešnosti turističnega razvoja;

- da se igralništvo razvija kot posebna zabavno turistična dejavnost, sredstva pa namenjajo za razvoj igralnic ter za razvoj in promocijo turizma na lokalni, regijski in državni ravni;

- da se značilni domači proizvodi (vino, steklo, smučarska oprema, kulinarika, izdelki iz usnja, domača in umetnostna obrt, turistični spominki itd.) tržijo kot slovenske blagovne znamke s sodobnejšo ponudbo trgovine kar bo prispevalo k obogatiti turistične ponudbe;

- da se avtocestni program, skupaj s projektom stranske poti, uresničuje kot prispevek k razvoju turizma, upoštevajoč pri tem tranzitni položaj Slovenije (počivališča, sodobna mreža motelov in drugih storitev, informacije, domača ponudba na počivališčih, primerna promocija itd.) in da pri tem aktivno sodeluje turistična društvena organizacija; da se - tudi zaradi potreb turizma in varnosti potnikov - več sredstev nameni vzdrževanju obstoječega cestnega omrežja;

- da se pospeši in zaokroži razvoj turistično informacijskega sistema z uporabo najsodobnejših metod komuniciranja (TIC-i, TIPS itd.), z enakopravnim sodelovanjem turistične društvene organizacije;

- da z delovanjem pristojnih organov, našim sodelovanjem in skupno koordinacijo zagotovimo večjo in vsestransko varnost turistov na vseh področjih, zlasti turista kot potrošnika;

- da se oblikuje celovit, dolgoročen koncept sejemske dejavnosti na področju turizma doma in v svetu;

- da več pozornosti namenjamo nastajanju, proizvodnji in trženju turističnih spominkov in domače ter umetnostne obrti za obogatitev turistične ponudbe (ugodnejši davčni pogoji, letni natečaji, ugodnejši pogoji trženja, stalne razstave spominkov, stalna borza, stalni strokovni nadzor, itd);

- da se s strani pristojnih državnih organov in strokovnih institucij zagotovi stalna, sistematična skrb za urbanistiko in krajinsko arhitekturno dediščino;

- da zagotovimo izvajanje strategije razvoja mladinskega turizma kot temeljne sestavine slovenskega turizma;

- da spodbudimo pripravo in uresničevanje razvojnih programov turizma v občinah in posebej v regijah, kjer bi na ekonomskih merilih oblikovali tržno realne razvojne programe, ki ne bodo omejevani z občinskimi in regijskimi mejami.