Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov >>

Strateške usmeritve

V naslednjem obdobju svojega razvoja bo TDO usmerjala svoje delovanje v učinkovit in kakovosten razvoj organizacije in s tem sooblikovala dinamičen in kakovosten razvoj turizma v Sloveniji.

Pri opredeljevanju svojih strateških usmeritev TDO izhaja iz teze, da je prihodnji razvoj slovenskega turizma vedno bolj povezan in odvisen od sodelovanja prebivalstva in v zvezi s tem od kakovostnejšega delovanja TDO, od njene lokalne do nacionalne ravni.

Na podlagi dosedanjih izkušenj in novih potreb za prihodnji kakovosten razvoj slovenskega turizma se kot strateške usmeritve za delovanje TDO začrtujejo predvsem:

TDO bo delovala kot prostovoljna, interesna in nevladna organizacija turističnih društev in kot civilna družba za turizem in njegov razvoj zainteresiranih prebivalcev; ta bo v utemeljenem in interesnem sodelovanju z javnim in zasebnim sektorjem enakopravno sodelovala v oblikovanju in udejanjanju pospeševanja turizma; s tem bo uresničeno bistvo pospeševanja turizma, ki pomeni učinkovito vsebinsko in organizacijsko povezanost vseh treh sektorjev: javnega, zasebnega in civilnega, od lokalne, preko regionalne do nacionalne ravni;

TZS bo s še večjo zavzetostjo delovala na razvoju turističnih društev (TD), tako glede njihove vsebine in kakovosti dela kot številične rasti, s spodbujanjem prebivalstva za sodelovanje pri pospeševanju turizma in pokritosti praktično vsega ozemlja Slovenije, njihove kakovosti in usposabljanja za delovanje v novih pogojih. Z uvajanjem ustreznih novih znanj med članstvom in z oblikovanjem, obogatitvijo in popestritvijo sodobne turistične ponudbe oziroma turističnih produktov, se bodo TD uveljavljala kot mesto delovanja in druženja ljudi, ki se zavedajo pomena turizma v lastnem in skupnem interesu kot razvojne priložnosti za svoj kraj, za delovna mesta, zaslužek, za kakovostno življenje in socialno varnost ter perspektivo mladih;

TDO bo s projektnim načinom dela nadaljevala in izvajala že uveljavljene in še utemeljene nove projekte z željo, da se v njihovo izvajanje vključuje širok krog ljudi širom domovine in prispeva k dvigu kakovosti slovenskega turizma na področjih kot so: ohranjanje kakovosti naravne in kulturne dediščine, urejanje okolja, gostoljubnost, varstvo turista kot potrošnika, sodobna turistična znanja mladih in odraslih, turistične prireditve, turistični spominki, turistični informacijski sistem, oblikovanje turističnih proizvodov, ipd.;

TDO bo, skupaj z javnim in zasebnim sektorjem, sodelovala pri razreševanju aktualnih vprašanj turističnega razvoja / pospeševanja turizma in snovanju ter uresničevanju turistične politike vlade RS;

TZS bo s svojimi pogledi in stališči skupaj z drugimi nosilci turističnega razvoja na nacionalni ravni dejavno sodelovala pri oblikovanju in izvajanju turistične ponudbe, ki bo učinkoviteje pospeševala turistični razvoj;

TDO bo sodelovala z drugimi društvi doma in v tujini ter organizacijami, ki s svojo dejavnostjo prispevajo in vplivajo na razvoj / pospeševanje turizma;

TDO bo kot organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju pospeševanja turizma, aktivno sodelovala pri ustanavljanju in delovanju takih oblik organiziranja nosilcev turistične ponudbe, ki bodo zasnovane na razvojnih programih, upoštevajoč zakonitosti in zahteve tržišča;

TZS bo za kakovostno in transparentno izvajanje svojih dejavnosti, delovala preko svojih strokovnih komisij in projektnih svetov, ki so oblikovani za posamezna delovna in vsebinska področja;

skladno z zakonskimi opredelitvami bo TDO izvajala gospodarsko dejavnost kot dopolnilno, s ciljem (so)oblikovanja raznovrstnejše ponudbe na turističnih območjih in za zagotavljanje dela namenskih finančnih sredstev za izvajanje svojih programov;

TZS bo nosilec usklajenega delovanja TD in njihovih zvez na lokalni in regionalni ravni;

za svojo dejavnost bo TDO pridobivala (del) finančna sredstva iz javnih virov na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, del pa na podlagi interesnega sodelovanja in dogovorjene delitve dela z zasebnim sektorjem.